اتاق فرماندهی جنگ و اعلام رمز عملیات

3,454
محسن رضایی 237 دنبال‌ کننده
3,454 بازدید
اتاق عملیات جنگ » سردار سرلشکر محسن رضایی و سپهبد شهید علی صیاد شیرازی » آقامحسن رمز عملیات را اعلام میکند
محسن رضایی 237 دنبال کننده
pixel