کرولی و قاعدگی

38
امروز گزارشی را برای شما منتشر می کنم که توسط برند کرولی انجام شده است.این برند با همکاری موسسه مهرآفرین اقدام مسئولانه ای را جهت کاهش فقر قاعدگی در دختران و دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار در حال انجام می باشند، بلی ، شنیده ها و یافته ها حاکی از این هست که بخاطر عدم دسترسی به پد بهداشتی هنوز هم ، دانش آموزان بازمانده از تحصیل داریم. شما را دعوت می کنم که این گزارش را ببینید و با مراجعه به صفحه کرولی و انتشار آن سهمی در این حرکت مسئولانه داشته باشیم
pixel