کلیپ سوره الرحمن عروس قرآن

1,059

این آیات ابتدای سوره الرحمن است با دقت بشنویم ...به نام خداوند بخشاینده مهربان بخشاینده بیاموختنی کرد قرآن را آفرید انسان را به او آموخت بیان را خورشید و ماه بر حساب اند و درخت و علف سجده کنانند و آسمان را برافراشت و توازن را بر قرار کرد مبادا میزان را برهم زنید وزن را به تعادل بپا دارید و از میزان مکاهید و زمین را برای آفریدگان قرار داد در آن میوه ها و خرمابنان دارای پوششها و دانه های حَبّ پوشیده در برگ و گلهای عطر آگین پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟

جام جمکران 2.1 هزار دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel