آزمون سراسری کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی در دانشگاه هاتف زاهدان

179
دانشگاه هاتف 5 دنبال‌ کننده

این آزمون با حضور بیش از 1100 نفر در دانشگاه هاتف برگزار شد http://hatef.ac.ir @hatefac

pixel