شرکت پکتوس ، کارآفرین برتر در برنامه پایش

394

مصاحبه با کارآفرین برتر، مهندس سعید صادقپور مدیر عامل شرکت دانش بنیان پکتوس ، در برنامه زنده پایش

پکتوس 4 دنبال کننده
pixel