راهنمای چاپ مشخصات دانش آموز در برگه های امتحانی ،دعوت نامه ، فرم انضباطی و...

397

راهنمای چاپ مشخصات دانش آموز در برگه های امتحانی ،دعوت نامه ، فرم انضباطی و سایر فرم های مورد نظر نرم افزار کارنامه بیست جهت مشاهده نرم افزار عبارت زیر را در گوگل وارد کنید "نرم افزار کارنامه بیست"

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1