حاشیه تمرین پرتنش پرسپولیس

496

اعتراض هواداران، بغض پیروانی و تشویق بازیکنان و مربیان پرسپولیس