تفسیر آقای حق شناس بر بازی کلاسیک فورگاسک - کوهن(۱۹۰۹)

3,576
آقای مهران حق شناس بازی کلاسیک و آموزشی بین لئو فورگاسک و اریک کوهن را که بسیاری از اصول حمله در آن مستتر است را برای علاقمندان یادگیری شطرنج تفسیر می کند.
pixel