آب سیاه یا گلوکوم چیست؟

448
آب سیاه یا گلوکوم یک بیماری مزمن چشمی است که باعث نابینائی می گردد. این بیماری به دو نوع کلی آب سیاه زاویه باز و آب سیاه زاویه بسته تقسیم بندی می گردد. آب سیاه زاویه باز نوع مزمن و آب سیاه زاویه بسته نوع حاد این بیماری است.
اپتومتری 5 دنبال کننده
pixel