سخنان استاد حسن عباسی //در مورد حامیان روحانی در مذاکره،، ذلت یا //باز پخش.

1,210
عمار امروز مالک اشتر دیروز استاد حسن عباسی
omidzahraei 898 دنبال کننده
pixel