شب هفتم محرم ۱۳۹6 - فیلم شبکه سمنان - قسمت دوم

278

شب هفتم محرم ۱۳۹6 فیلم شبکه استانی مرکز سمنان | سینه دوره داخل حسینیه روستای جزن (گز) دامغان | مداحی ها: آرزومونه با یک پرچم سرخ یا حسین و علم افتاده و نیست علمدار حسین (آقای طوسی) - اگر بین جوانان و نوکر دربار توام (آقای ملکیان) | قسمت دو از سه | jazan.ir

۱ سال پیش
# جزن
# گز