بافت شناسی لذت و انواع لذت + راهبردهای شادمانی

212

یکی از ویدیوهای دکتر شروین وکیلی در دوره‌ی «چیستا» که به موضوع امر لذت بخش می‌پردازد. آیا مواد مخدر و مشروبات الکی و شراب لذت بخش هستند؟ چرا و چگونه؟ چند مدل لذت دیگر داریم؟ https://sajadsoleimani.com

pixel