کول با دمبل

6,100
عضلات اصلی : عضلات ذوزنقه ای - عضلات کمکی : گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir
Vipfitness 89 دنبال کننده
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel