چی باعث شده نتونیم از مسائل جنسی صحبت کنیم؟

7,289
برشی از ارائه ی دکتر اکبر جباری در مجموعه خرد جنسی
خرد جنسی 3.9 هزار دنبال کننده

F.alibakhshi

1 سال پیش
چون اونا که باید آموزش داده بشه به روش دیگه ای میفهمن ک اصلا خوب نیس http://itborna.com

investment

1 سال پیش
شاید اگر خانواده ها در این راستا بر روی فرزندان خود کار میکردند امروزه شاهد بعضی از هنجار های اجتماعی نبودیم
pixel