آشفتگی فریدون جیرانی

364
نقد محمدرضا مقدسیان بر فیلم "اشفتگی" ساخته فریدون جیرانی
pixel