مستند نجات

448

نجات روایت ادامه همراهی و رفاقت یک مستندساز ایرانی با یک گروه رسانه ای عراقی در دل جنگ با داعش است . گروهی که به جزء تصویربرداری نقش های بزرگتری را جستجو می کنند. نقش هایی برای نجات آدم ها تهیه شده در #مرکزمستندحقیقت #مرکز_مستند_حقیقت

pixel