دلتوئید پشت

1,877

برای ورزیده کردن این عضله، نیما لک پور مربی سوشال فیت تمرینی رو براتون اجرا میکنه. این تمرین با دمبل انجام میشه و باید روی نیمکت به پهلو قرار بگیرین. برای دریافت برنامه تمرینی و آشنایی با نحوه انجام صحیح حرکات بدنسازی به سایت socialfit.ir مراجعه کنین.

SocialFit
SocialFit 118 دنبال کننده