حق همسر را پایمال نکنید! - استاد حسین انصاریان

6,152

وقتی اجازه رد شدن از صراط را به انسان نمی دهند!/به واجبات خدا عمل کنید... دهه اول صفر 98-قم،مسجد اعظم-جلسه هشتم