شهیدرمضانعلی اسفندیاری-گروه توپخانه63خاتم(ص)

64

پاسداروظیفه شهیدرمضانعلی اسفندیاری تاریخ شهادت : 27/10/1365 محل شهادت : شلمچه محل خدمت : گردان توپخانه17 امام صادق(ع) گلزار شهدا: فیروزکوه ، روستای لزورhttp://63khatam.ir