بچه های جنگجویان داعش داستانهای تلخی می گویند

874

پدرم شهید است": بچه های جنگجویان ISIS حقیقت تکان دهنده ای در مورد خانواده هایشان نشان می دهند. با توجه به اینکه دولت اسلامی در سوریه و عراق رنج می برد، بسیاری از کودکان به دلیل مرگ والدین خود برای مبارزه با گروه تروریستی جان خود را از دست می دهند. RT توانسته است در یتیم خانه ای در عراق فیلم بگیرد، جایی که برخی از جوانان به شدت از اینکه بستگانشان برای چه می جنگند آگاهی دارند.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده