استفاده از کرم های مخصوص زخم نوک سینه در دوران شیردهی

275

در صورتی که از پمادهای مخصوص ترک نوک سینه استفاده می کنید نیازی به شست وشوی آن قبل از شیردهی به کودک نیست و می توان بدون شست وشوی سینه و پماد، به کودکتان شیر دهید.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده