داغترین‌ها: #اربعین

استانداردهای خدمات كتابخانه در محیط الكترونیكی

122
122 بازدید
اشتراک گذاری
دبیر: فرامرز مسعودی عضو هیات مدیره و دبیر كمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن علمی كتابداری و اطلاع رسانی ایران؛ اعضا: دكتر میترا صمیعی؛ دكتر مهدی علیپور؛ ژرمین بزازیان؛ فرناز راستگار؛ در این نشست، تلاش شد چالش های مربوط به استانداردهای كتابخانه در محیط الكترونیكی شناسایی شود و تا حد ممكن راهكارهایی برای فائق آمدن بر این چالش ها ارائه گردد. .
pixel