نان جبهه را ما می دادیم...

121

مستند "خیرالنساء" روایتی از بانوی 92 ساله از روستای صد خرو سبزوار است که منزلش را در زمان جنگ پایگاه مردمی پشتیبانی جبهه قرار داده بود. در این مستند فعالیت ها و زحمات بی مزد و منت و مجاهدت های بانوی ایرانی"خیرالنساء" در زمان دفاع مقدس و در مراسمات مذهبی به تصویر کشیده شده است. http://cmmt.ir/5AJ