آموزش بیت باکس (جلسه اول) - ساخت الگوی بیت باکس

6,096

برای ساخت این بیت باکس می خواهیم یک ضربه کلاسیک {B}، Hi-hat {t} و دام کلاسیک {Psh} را به صورت {B t Psh t / B B Psh t} ترکیب کنیم. شما می توانید در سایت بساز و بفروش (BesazoBefrosh.Com) با مقاله های صفر تا صد آموزش بیت باکس همراه باشید.