اعتراف کارشناس من و تو به وطن فروشی خود

3,744
فخرآور: 15 سال برای تحریم نفت ایران تلاش کردم!
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده

نیسان نیسمو

1 سال پیش
زندگی ننگین و بعد مرگ ننگین
pixel