اردو مشهد مقدس دبیرستان پسرانه تفضل

96
دبیرستان دوره دوم پسرانه تفضل تصمیم به برگزاری اردو مشهد مقدس برای دانش آموزان گرفته است.در این ویدئو بخش کوچکی از لحظه ورود دانش آموزان به شهر مقدس مشهد را مشاهده می کنید.
pixel