نامه 3000 استاد دانشگاه برای تحول در نظام علمی کشور

84
مناظره خبری با برنامه "تیتر امشب" در مورد بیانیه گام دوم رهبر انقلاب و نامه 3000 استاد دانشگاه برای تحول در نظام آموزشی
pixel