گذرنامه بهشت(1) -ورود به مبحث عقاید با اثبات اعجاز قرآن

111

برنامه "گذرنامه بهشت" مجموعه کلیپ های صوتی/تصویری از سلسله جلسات اعتقادی عالم ربانی حضرت آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی (قدس سره) در تبیین کامل عقاید شیعه به زبان ساده بر اساس تعالیم مکتب مقدس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) _ قسمت: 1 _ فصل اول: توحید _ موضوعات: ورود به مبحث عقاید با اثبات اعجاز قرآن کریم (کلید تمام معارف دین) * فواید اثبات اعجاز قرآن