لحظه برخورد موشک مقاومت غزه به بزرگراهی در اسراییل سوریه

1,714

ببینید لحظه برخورد موشک مقاومت غزه به بزرگراهی در رژیم صهیونیستی از دوربین درون یک اتوبوس

ابو طه Abou Taha 976 دنبال کننده

نوزده 19 (بخواهید تا به شما اعطا شود)

4 ماه پیش
هوالشهید ربنا تقبل منا هذه القربان #محافظ #سامجا
ابو طه Abou Taha حبیبی یا اخ العزیز
pixel