اجرای کفپوش اپوکسی در مطب - مشهد

247
‎کلیپ کار نهایی کفپوش اپوکسی اجرا شده در مطب مشهد پروژه به متراژ ۱۳۰ مترمربع روکش شانه ای کفپوش اپوکسی با رال رنگ ۷۰۴۰ زیرسازی یک دست و تراز و سپس روکش بر اساس اخرین تجربه های کاری شرکت افلاک پوشش آریا زیبایی، استحکام، یکدست و تراز بودن کار کفپوش را از ما بخواهید اطلاعات تکمیلی رو از سایت مشاهده کنید AFLAKPOOSHESH.IR
pixel