طب اسلامی-طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۴۲

87

لینک دانلود http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep42/ ازآنجاکه هریک از طبایع چهارگانه، علت یک چهارم بیماری های است، لذا درمان هرکدام از طبایع، درمان یک چهارم بیماری ها است. در ابتدا به درمان مره می پردازیم. در روایات اموری به عنوان درمان مرّه ذکرشده است. که گاهی منظور از مرّه سودا و صفرا است، و گاهی هم قرائنی وجود دارد که مراد از مره خصوص سودا یا خصوص صفرا است. اما درمان هایی که در باب درمان مرّه به صورت عام واردشده اند؛ اولین درمان، درمان به وسیله سرکه می باشد