استعمار انگلیس با هند چه کرد؟ | آیت الله خامنه ای

354
What did British colonialism do to India? Imam Khamenei narrates published on 1 August
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel