آموزش winrar - افزودن recovery record

42

به کمک این ویژگی می توان بیشتر فایل هایی که در زمان دالنود دچار مشکل می شوندرا ترمیم کرد ****** فقط با پرداخت 120000 هزار تومان برای یک سال کلیه ی فیلم آموزشی اشتراکی را مشاهده نمایید ****** برای دسترسی به کلیه ی آموزش های سایت به سایت بهترین معلم آنلاین مراجعه نمایید ****** http://bestteacheronline.ir