استفاده از فناوری واقعیت ترکیبی در اخبار هواشناسی

89

تصویر گرافیکی تاثیرگذاری زیادتری از اعداد یا حتی نقشه ها دارد. اما کانال آب و هوا با استفاده از فناوری واقعیت ترکیبی که سیلاب ها را در حال احاطه ی کارشناسان هواشناسی نشان می دهد، تصویرسازی را یک قدم فراتر برده است.-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.com