ساخت پست های برق فشار قوی در فریمان

426

شبکه خبر- 15 آذر 97- 11:00| شرکتی در شهرک صنعتی فریمان موفق یه ساخت پست های برق فشار قوی با قابلیت حمل و نصب سریع و آسان شد.

پایشگری
پایشگری 949 دنبال کننده