والدین آخر الزمان

1,654

سخنان آیت ا... مظاهری در باب نقش پدر و مادر در بی دینی فرزندان امروز جامعه

نسیم (چشم انتظار ظهور)

نسیم (چشم انتظار ظهور)

5 سال پیش
لایکــــــــــــــــ10.......خدا کمک کنه که ما از اون دسته پدر و مادران نباشیم...
هیئت محبین الائمه(من حسینی شده ی دست امام حسنم)
هیئت محبین الائمه(من حسینی شده ی دست امام حسنم) با سلام و ممنون از محبت شما! به دعای شما انشاا...! رب هب لی من لدنک ذریه الطیبه انک سمیع الدعا رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین! لایک به نگاه حق جویتان
...

...

5 سال پیش
لایک نهم... تشکر
هیئت محبین الائمه(من حسینی شده ی دست امام حسنم)
هیئت محبین الائمه(من حسینی شده ی دست امام حسنم) سلام وممنون ماجور باشید که اینقدر به نشر معارف الهیه اهتمام دارید