نوبخت: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به خانوارها پرداخت می‌شود نرخ جدید یارانه

492
DIGIKOT 45.1 هزار دنبال‌ کننده
492 بازدید
اشتراک گذاری
رئیس سازمان برنامه و بودجه: دولت به خانوارهای از یک نفر تا ۵ نفر، به میزان ۵۵ تا حداکثر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشتی پرداخت خواهد کرد. نکات مهم پرداخت جدید یارانه‌ها حداکثر تا ۵ نفر از هر خانوار مشمول یارانه می‌شوند. یارانه جدید برای هر خانواده حداقل ۵۵ هزار و حداکثر ۲۰۵ هزار تومان است. یارانه جدید برای خانوار ۱ نفره، ۵۵ هزار تومان، خانوار ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوار ۵ نفره ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود
DIGIKOT 45.1 هزار دنبال کننده
pixel