اجرای سرود توسط گروه سرود شهید حافظ محمدظاهر خمر 1398

874

اجرای سرود توسط گروه سرود شهید حافظ محمدظاهر خمر در بیست و هشتمین همایش دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان 15 فروردین 1398