منتخب رویدادهای داخلی، ملی و بین‌المللی پارک فناوری پردیس در سال 97

24

نمایش در هفدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس و با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور، استاندار تهران و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه | شنبه 9 شهریور 1398