چقدر خوابیم

252
صوت ماندگار شهید حسن باقری درخصوص زنان انقلابی و شرمندگی در مقابل چنین زنان فداکاری که برای دفاع مقدس و انقلاب، سختی ها را با جان و دل می پذیرند و عزیزان خود را فدای اسلام می کنند مانند مادری که خود فرزند شهیدش را کفن می کند و ...
pixel