گفتگوی محمد رضا شاهید با خانم فرشته هدایتی (عضو سابق مجاهدین خلق ساکن _ نروژ)

464
گزیده ی گفتگوی محمد رضا شاهید با خانم فرشته هدایتی (عضو سابق مجاهدین خلق ساکن _ اسلو، نروژ) در برنامه “نامها و یادها” _ قسمت دوم http://www.nimnegah.org/farsi/?p=38308
آرش رضایی 19 دنبال کننده
pixel