سامانه روندها و حوزه های فعال تحقیق در علم

145
آگاهی از روند توسعه رشته و حوزه های فعال تحقیق در علم امکان انتشار مقالات در مجلات با ضرایب تاثیر بالاتر و همچنین دریافت استنادهای بیشتر را امکان پذیر می سازد. سامانه ای که از طریق وبگاه SciMapper امکان این آگاهی را برای پژوهشگران فراهم آورده است در اینجا ویدئو تشریح می گردد.
SciMapper 4 دنبال کننده
pixel