مباحث ویژه 2 - جلسه 1

2,305

این درس در ادامه ی بحث های مباحث ویژه ی ترم پیش که ویدیوها در همین کانال آپلود شده است بیان خواهد شد و پیش نیاز این درس مباحث ویژه ی 1 با موضوع مقدمات بینایی کامپیوتر و یادگیری عمیق ترم زمستان 96-97 است. در ابتدای این جلسه به بیان مباحث batch-norm و Learning rate decay پرداخته شد و سپس مبحث multi-label classification و پیاده سازی آن در Keras مطرح شد.