سعید عزت الهی در آکادمی عزت الهی

1,979

سعید عزت الهی در آکادمی عزت الهی به تمرین با کودکان خردسال می پردازد ، کودکانی که هر کدام می توانند در آینده به سعید عزت الهی جدیدی تبدیل شوند.

انزلی پرس 78 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel