بومی سازی قطعات در صنایع چوب و کاغذ

389
389 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بومی سازی قطعات صنعت چوب و کاغذ کشور 6 میلیون دلار صرفه جویی بهمراه داشته است . مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت : در پی تحریم فروش قطعات صنایع تولید کاغذ ، با بومی سازی 2 هزار قطعه صنعت چوب و کاغذ در مدت 7 سال 6 میلیون دلار صرفه جویی در این صنعت حاصل شد.