بازدید استاندار یزد از مجتمع صنعتی چادرملو....

235

تاکید استاندار یزد : تمام استاندار های لازم در مجتمع صنعتی چادرملو رعایت شده است..