فوتبالوژی (4): نشانه ها از قهرمانی ایران می گویند

1,066

نگاهی به مدعیان قهرمانی در جام ملت های آسیا و تقابل و انتقام از عراق.

مدال
مدال 4.5 هزار دنبال کننده