آموزش طراحی طلا و جواهر

564
آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس با استفاده از فیلم های آموزشی که در اختیار شما قرار می گیرد با استفاده از این طرحها و مدل های طلا و جواهر شما هر طرحی می توانید مدل کنید به خاطر اینکه الگوی مدل سازی تمام کارها در این فیلم های آموزشی آورده شده است برای اطلاعات بیشتر وارد سایت شوید gold2012.ir
pixel