سقوط در دوران سالمندی

587
هر ساله بیش از یک سوم از سالمندان دچار سقوط می شوند که 25 درصد آن منجر به شکستگی و صدمات متوسط تا شدید می شود. صدمات ناشی از سقوط یکی از علل مهم مرگ و معلولیت در سالمندان بوده که باعث انواع آسیب ها شده و منجر به وابستگی، افسردگی، محدودیت فعالیت روزانه، بستری در بیمارستان و یا پذیرش در خانه سالمندان و تحمیل هزینه به فرد و خانواده می شود.
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel