پلاسبو: قسمت اول

11
توی این ویدئو سعی کردم برداشت های مختلف از دارونما رو دسته بندی کنم. " این دسته بندی شخصی هست و حاصل مطالعات منه." در پایان ایرادات مختلفی به نحوه بیان من از ماهیت پلاسبو میتونه وارد بشه که من ازشون استقبال میکنم.
pixel